smartphonemuseum

smartphone museum app

Bij een bezoek aan een museum kan een moderne mobiele telefoon, een smartphone, een handig hulpmiddel zijn. Omdat deze telefoons beschikken over GPS, een groot kleuren scherm en goed geluid kan de smartphone worden ingezet als reisleider.

Bij de ingang van veel musea is het mogelijk om een stukje software, een app, te installeren. Deze app geeft achtergrond informatie over de kunstwerken. Dit kan in de vorm van teksten, gesproken tekst, plaatjes en zelf film. Vaak is het informatie over een kunstwerk of de maker. Uitleg over de historie en de tijd waarin het gemaakt is maakt dat de kunstwerken op een andere manier worden bekeken. Op deze manier worden de bedoelingen van kunst vaak beter begrepen.

Er zijn ook musea die het anders aanpakken. Deze plaatsen naast een kunstwerk een code, de zogenaamde QR code. Deze code kan met de smartphone camera worden gefotografeerd waarna, via wifi, informatie over het kunstwerk kan worden bekeken. Ook hier weer in verschillende vormen. Het voordeel van deze manier is dat de museum bezoeker alleen de informatie ontvangt van specifieke kunstwerken. Kunst waarin geen interesse bestaat worden dan ook niet getoond op de smartphone. Het is dan makkelijker om af te wijken van de geplande route, of collectie over te slaan

Snel mobiel internet is een must bij gebruik van een smartphone
Klik hier voor meer informatie